Tornooireglement ...

 • Alle deelnemers aan dit tornooi dienen zich te houden aan het reglement dat de organisatie heeft opgesteld.
 • De deelnemende ploegen zorgen voor een eigen verzekering.
 • Het tornooi zal gespeeld worden met 5 tegen 5.
 • Ieder team dient zich 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het speelveld te begeven. Wanneer een team niet komt opdagen wint het andere team automatisch met 3-0. Ieder team voorziet zijn eigen ballen en de thuisploeg voorziet de wedstrijdbal. AIs twee ploegen aantreden met een zelfde kleur van uitrusting, moet de thuisploeg veranderen van kledij. Indien nodig voorziet de organisatie overgooiers om te gebruiken.
 • Elke ploeg mag max 10 speelsters inschrijven via een spelerslijst af te geven bij aanvang van het tornooi. Na het spelen van de eerste wedstrijd mag daar niemand meer aan toegevoegd worden.
 • Scheenbeschermers zijn niet toegelaten op dit tornooi.
 • Iedere poulewedstrijd duurt 24 minuten (2 x 12 minuten).
  Troostwedstrijd duurt 24 minuten (2 x 12 minuten) Finale zal 30 minuten duren ( 2 x 15 minuten)
 • Alle speelsters dienen gepaste voetbalschoenen te dragen (schoenen met metal of aluminium doppen zijn niet toegelaten)
 • Tijdens alle wedstrijden wordt na 3 corners een schepcorner toegekend.
 • De punten verdeling is: Winst: 3 punten, Gelijk: 1 punt en Verlies: 0 punten
 • Rangschikking: De puntentelling gebeurt op volgende wijze:
  Meest gewonnen wedstrijden
       2. Meest gemaakte doelpunten
       3. Minst aantal tegendoelpunten
       4. Onderling duel
       5. Loting
 • Indien bij de troost- en finalewedstrijden na de normale speeltijd een gelijke stand is worden er schepcorners genomen. Ieder team neemt 1 schepcorner (verschillende spelers en om en om), tot er iemand mist.
 • Gele/Rode kaart; Bij een gele kaart dient de betrokken speler twee minuten langs de kant te blijven en mag niet vervangen worden. Bij een tweede gele kaart in één wedstrijd is de betrokken speler geschorst voor de rest van de wedstrijd en mag pas na twee minuten vervangen worden door een reserve speler. Bij een onmiddellijke rode kaart zal de speler uitgesloten worden voor de rest van het tornooi. Deze speler mag niet vervangen worden door een reserve speler.
 • De prijzen zijn: 1ste ploeg: €75 2de ploeg: €50  3de ploeg:  €25 en bekers voor de deelnemende ploegen  
 • Iedereen is te gast bij Los Diablos, houd het daarom schoon! Eventuele schade, al dan niet moedwillig aangericht aan de eigendommen van
  KSCE Mariakerke, zal worden verhaald op het desbetreffende team/speler. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal.
 • Het is ten strengste verboden te roken en drank in glasvorm mee te nemen op het terrein.
 • Inschrijvingsgeld: €60 per ploeg. Na het tornooi krijgt men €15 waarborg terug gestort op de rekening.
 • Een ploeg is pas ingeschreven wanneer het inschrijvingsgeld gestort is.
 • De waarborg van 15 euro zal na het tornooi teruggestort worden op de rekening waarmee ingeschreven is.
 • Bij annulatie voor 11 mei 2019 krijgt u het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald.
 • Bij annulatie na 11 mei 2019 reken wij 15 euro aan en zal 45 euro terugbetaald worden.
 • Bij niet aanwezig zijn op de dag van het tornooi zelf behouden wij het volledige inschrijvingsgeld.
 • Ploegen die vroegtijdig het tornooi verlaten krijgen hun waarborg niet terugbetaald.
 • Deelname aan het toernooi betekent automatisch accepteren van deze tornooi regels. In alle gevallen waarin dit tornooi reglement niet voorziet beslist de organisatie. Beslissingen van de organisatie zijn bindend.

  Het Bestuur Los Diablos.